Start Museum Försäljning Fotogalleri Exkursioner Kontakt Rapportlista

Lucy
reddot.gif Dinosaurier

Färdiga utställningar för uthyrning:

 • Dinosaurier. Modeller och äkta material.
 • Tandens historia. Från urfisken till idag.
 • Vätterns geologiska historia. Från kollision med Venezuela för 1100 miljoner år sedan till nutid.
 • Evolutionen. Darwin, Linné, Kambriska djurexplosionen. Mikro men inte makro, Kvastfeningar.
 • Fossiler. Vackra fossiler från urtid till nutid.
 • Trilobiter. Vad de kan berätta om kontinenternas rörelser och hur de används som "datumstämplar".
 • Märkliga däggdjur.
 • Skandinaviens geologiska historia under 3 miljarder år.
 • Växterna och algernas utvecklingshistoria.
 • Insekternas evolution.
 • Kambrium, Ordovicium och Silur i mellersta Sverige.
 • Meteoriter och solsystemets uppkomst.
 • Molluskernas historia på jorden.
 • Utdöda djurgrupper. (För specialisten)
 • Mineraler och bergarter, grunderna.
 • Bergkristaller.
 • Hajar, fossila och nutida.
 • Hästens evolution under 60 miljoner år.
 • Bergslagens geologiska historia (Barriär-revet m.m).

För utställningar åtgår 1-3 glasmontrar samt skärmar. Ring för mer detaljerad information Kostnad per utställning från 5.000:- per 3 veckor, inklusive leverans och hämtning, exklusive moms.

Sveriges fossilmuseum, Knällinge, 697 94 SKÖLLERSTA Tel: 019-23 04 11 E-post: fossilmuseum@gmail.com
Webbdesign: chrilla.se