Start Utställning Försäljning Fotogalleri Exkursioner Kontakt Rapportlista

Entré:

Vuxna    80:-
Barn      40:-

Grupper enligt
överenskommelse

För visning av muséet ring
019-23 04 11


reddot.gif

Historiskt geologiska museet i Sköllersta (2.5 mil söder om Örebro)

 1. Introduktionsrum geologi, stratigrafi, kontinentaldrift, mineraler mm
 2. Försäljningsrum. Fossiler, bergkristaller, mineraler mm
 3. Tidsrum kambrium - nutid
 4. Paleobotanikum
 5. Insekternas evolution
 6. Vertebratfossilrum
 7. Evertebratfossilrum
 8. Mellan-Sverige under 2000 miljoner år
 9. Mineral- och bergartsrum
 10. Dinosaurierum
 11. Preparations- och verkstadsrum
 12. Evolutionsrum med den kambriska djurexplosionen
 13. Trilobitrum
 14. Allmänt fossilrum
 15. Vätterns geologiska historia
 16. Algernas och växternas evolution
 17. 4.5 miljarder år -> nutid på 10 meter
 18. Örebro län-rum med mineraler och fossiler
 19. Skandinaviens geologiska historia
 20. Mellan-Sveriges kambrium, ordovicium, silur
 21. Förråd med fossil och mineralsamlingar
 22. Förråd med Ölandicus-skiffer, underkambrisk sandsten, Arenig - Tremadoc samling, evolutionen av Asaphiderna mm
 23. Molluskernas evolution (musslor, gastropoder och bläckfiskar)
 24. Tandens historia under 550 miljoner år
 25. Svenska Skifferoljebolagets i Kvarntorp historia
 26. Ytongs och Mexis historia
 27. Atomenergis historia i Kvarntorp
 28. Min svärfars (docent T. Tjernviks) minnesrum
 29. "Arkeologirum" med material från trakten de senaste 10 000 åren
 30. Geologiskt bibliotek
 31. Författarens första historiskt geologiska museum från 1972
 32. Stor samling med enbart underkambriska fossil från Lugnås och Kinnekulle
 33. Fossil- och mineralförråd
 34. Sedimentstrukturavdelning utomhus
 35. Stor blocksamling runt husen
 36. Tidsvandring 700 miljoner år med 9 stationer i skogen bakom ladan

För visning av muséet ring 019-23 04 11, e-post: fossilmuseum@gmail.com
Exkursioner i södra Sverige kan arrangeras.

Sveriges fossilmuseum, Knällinge, 697 94 SKÖLLERSTA Tel: 019-23 04 11 E-post: fossilmuseum@gmail.com
Webbdesign: chrilla.se